phone icon011 244 02 61

email iconvistaskola@gmail.com

pin marker iconNjegošеva 49/6

Cenovnik

Nivo Trajanje Cena
A1 /1, A1/2- pripremni korisnik 3 meseca 15.000 din
A2/1, A2/2- temeljni korisnik 3 meseca 15.000 din
B1/1, B1/2, B1/3 - razvojni korisnik 3 meseca 15.000 din
B2/1, B2/2, B2/3 - samostalni korisnik 3 meseci 15.000 din
C1/1, C1/2, C1/3 - napredni korisnik 3 meseci 15.000 din
C2/1, C2/2, C2/3 - vrsni korisnik 3 meseci 15.000 din
Jezik iz strukovnih oblasti 3 meseci 15.000 din
Jezik za pripremu međunarodnih ispita 3 meseci 15.000 din

Napomena: O preciznoj podeli na podnivoe i ukupnom trajanju svakog nivoa informšite se na stranici posvećenoj jeziku koji želite da učite.

Opšti kusevi (od A do C nivoa)

Cena: 15.000,oo za ceo semestar (plaćanje: do tri mesečne rate)

Cena uključuje:

 • Testiranje znanja na početku kursa, ukoliko se ne radi o prvom nivou
 • Osnovni nastavni materijal
 • Dodatnu literaturu
 • Praćenje napretka (mini ispiti, ispiti na polovini kursa, individualna pomoć pri savladavanju težih oblasti)
 • Završni ispit (pismeni i usmeni) i sertifikat o položenom kursu i savladanom programu

Popusti:

 • 10% za jednokratno plaćanje na početku kursa
 • 10% za upisana dva kursa istovremeno
 • 10% porodični popust za jednog člana porodice

Korišćenje prava na popust moguće je samo po jednoj osnovi, odnosno popust za jednokratno plaćanje i popust za dodatni jezik/člana porodice se ne zbrajaju.

Jezik iz strukovnih oblasti

Poslovni (od pre-intermediate)

 • 24 termina po 90 min., 2 x sedmično, traje 3 meseca
 • 18.000,oo (način plaćanja i organizacija nastave isti su kao i za opšte kurseve)

Turizam (od pre-intermediate)

 • 24 termina po 90 min., 2 x sedmično, traje 3 meseca
 • 18.000,oo (način plaćanja i organizacija nastave isti su kao i za opšte kurseve)

Ekonomija (od pre-intermediate)

 • 24 termina po 90 min., 2 x sedmično, traje 3 meseca
 • 18.000,oo (način plaćanja i organizacija nastave isti su kao i za opšte kurseve)