phone icon011 244 02 61

email iconvistaskola@gmail.com

pin marker iconNjegošеva 49/6

Engleski jezik

Od mnogih učenika širom sveta se zahteva da uče engleski jezik, a znanje ovog jezika je korisno ili čak neophodno za obavljanje mnogih poslova.

U našem Centru možete pohađati kurseve engleskog jezika, od POČETNOG do VISOKOG nivoa. Svi kursevi su prilagođeni nivou znanja i potrebama naših polaznika. Posedujemo veliki izbor literature renomiranih izdavača za učenje engleskog jezika: Thomson ELT i McGraw-Hill ELT, Oxford University Press, Cambridge University Pres, Longman, Mc Millan & Heinemann. Svaki udžbenik za engleski jezik se sastoji od lekcija koje sadrže zadatke za komunikaciju, leksičke vežbe, slušanje, gramatiku, vokabular i izgovor, a svako poglavlje udžbenika uključuje teme za pismeno izražavanje, kao i deo pod nazivom “Practical English” (praktični engleski sa izrazima i frazama potrebnim za komunikaciju u različitim situacijama). Uz svaki udžbenik postoji radna sveska i CD s dodatnim zadacima i objašnjenjima i video materijal koji prati lekcije.

Kursevi u našem Centru normirani su i prilagođeni preporukama Saveta Evrope navedenim u Evropskoj jezičkoj mapi ''Common European framework of reference for languages'' (CEFR).

Evropski klasifikacioni okvir opisuje jezičku kompetenicu u šest nivoa kao i vreme potrebno za savladavanje svakog nivoa pri čemu prelaz na sledeći nivo nije vezan za broj nastavnih sati pohađanja nastave, već za stečeno znanje i napredovanje u korišćenju različitih jezičnih veština.

  • Pripremni korisnik - 3 kursa (A1/1, A1/2, A1/3)
  • Temeljni korisnik - 2 kursa (A2/1, A2/2)
  • Razvojni korisnik – 3 kursa (B1/1, B1/2, B1/3)
  • Samostalni korisnik – 4 kursa (B2/1, B2/2, B2/3, B2/4)
  • Napredni korisnik – 3 kursa (C1/1, C1/2, C1/3)
  • Vrsni korisnik – 2 kursa (C2/1, C2/2)