phone icon011 244 02 61

email iconvistaskola@gmail.com

pin marker iconNjegošеva 49/6

Francuski jezik

Francuski jezik je jedan od romanskih jezika koji se koristi u Francuskoj, Belgiji, Kanadi, Švajcarskoj, Kongu, Obali Slonovače i jos 46 zemalja.

Ovaj jezik koristi 87 miliona stanovnika kao prvi jezik, a ukupno 182 miliona ljudi ga koristi u svakodnevnoj komunikaciji. Francuski jezik je jedanaesti jezik u svetu po broju govornika.

Centar Vista Vam pruža mogucnost da naučite i usavršite znanje francuskog jezika, nekada “jezika diplomatije”, uz najsavremenije metode i nastavni materijal renomirane izdavačke kuće Hachette. Svaki udžbenik francuskog jezika se sastoji od lekcija koje sadrže tektove za čitanje i razumevanje, gramatičke jedinice, vežbe za usvajanje i proširivanje vokabular, brojne komunikativne aktivnosti. Udžbenik po lekcijama prati radna sveska, audio i video zapis.

Kursevi u našem Centu normirani su i prilagođeni preporukama Saveta Evrope navedenim u Evropskoj jezičkoj mapi ''Common European framework of reference for languages'' (CEFR).

Evropski klasifikacioni okvir opisuje jezičku kompetenicu u šest nivoa kao i vreme potrebno za savladavanje svakog nivoa pri čemu prelaz na sledeći nivo nije vezan za broj nastavnih sati pohađanja nastave, već za stečeno znanje i napredovanje u korišćenju različitih jezičnih veština.

  • Pripremni korisnik - 2 kursa (A1/1, A1/2)
  • Temeljni korisnik - 2 kursa (A2/1, A2/2)
  • Razvojni korisnik – 3 kursa (B1/1, B1/2, B1/3)
  • Samostalni korisnik – 3 kursa (B2/1, B2/2, B2/3)
  • Napredni korisnik – 3 kursa (C1/1, C1/2, C1/3)
  • Vrsni korisnik – 3 kursa (C2/1, C2/2, C2/3)