phone icon011 244 02 61

email iconvistaskola@gmail.com

pin marker iconNjegošеva 49/6

Grčki jezik

Grčki jezik je indo-evropski jezik koji se govori u Grčkoj, Kipru, Albaniji i okolnim teritorijama i državama, dok je zvanični jezik u Grčkoj i Kipru. Ukupan broj govornika grčkog jezika je oko 16 miliona.

Savremeni grčki jezik je jedan od najbogatijih jezika današnjice, sa fondom od preko 600 hiljada reči. Piše se grčkim alfabetom koji potiče iz VII veka p.n.e. i sastoji se od 24 slova.

Centar Vista Vam omogućava da naučite i usavršite grčki jezik uz najsavremenije metode učenja koje su u potpunosti kreirane za strance.

Organizujemo kurseve grčkog jezika na svih šest nivoa jezičke kompetencije, pri čemu prelaz na sledeći nivo nije vezan za broj nastavnih sati pohađanja nastave, već za stečeno znanje i napredovanje u korišćenju različitih jezičnih veština.

  • Pripremni korisnik - 2 kursa (A1/1, A1/2)
  • Temeljni korisnik - 2 kursa (A2/1, A2/2)
  • Razvojni korisnik – 2 kursa (B1/1, B1/2)
  • Samostalni korisnik – 2 kursa (B2/1, B2/2)
  • Napredni korisnik – 2 kursa (C1/1, C1/2)
  • Vrsni korisnik – 2 kursa (C2/1, C2/2)