phone icon011 244 02 61

email iconvistaskola@gmail.com

pin marker iconNjegošеva 49/6

Individualni časovi

Centar Vista nudi mogućnost održavanja individualnih časova ili časova u MINI-GRUPAMA (od 2 polaznika)

Svi opšti, konverzacijski, pripremni kursevi, kao i kursevi poslovnog i stručnog jezika se mogu organizovati i kao individualni kursevi, i u tom slučaju se realizuju prema potrebama polaznika u dogovoreno vreme i željenim intezitetom. Individualni časovi se u potpunosti prilagođavaju poslovnim i društvnim obavezama polaznika, a broj nastavnih časova, vreme i intezitet nastave se utvrđuju u dogovoru sa polaznikom.

Moguće je organizovati individualno učenje sa kliznim rasporedom nastave u skladu sa obavezama i mogućnostima polaznika.

Nastava se obavlja u prostorijama Centra Vista.

Cena i trajanje:

Individualni kurs Trajanje Cena po terminu Ukupna cena individualnog kursa*
Opšti i konverzacijski 24 termina po 90 min. 1.400,00 33.600,00
Poslovni i jezik struke 24 termina po 90 min. 1.500,00 36.000,00

*plaćanje na 3 rate

Cena uključuje:

  • Testiranje znanja na početku kursa, ukoliko se ne radi o prvom nivou
  • Osnovni nastavni materijal koji se usklađuje prema potrebama polaznika
  • Dodatnu literaturu
  • Praćenje napretka (mini ispiti, ispiti na polovini kursa, individualna pomoć pri savladavanju težih oblasti)
  • Završni ispit (pismeni i usmeni) i sertifikat o položenom kursu i savladanom programu

Cena pojedinačnih individualnih termina (čiji je broj manji od 24) u trajanju od 90 min.:

  • Za opšti jezik – 1.600,oo
  • Iz poslovnog jezika i stručnih oblasti – 1.700,oo
  • Za pripremu za polaganje međunarodnih ispita – 2.000,oo

Cena za pojedinačne individualne časove ne uključuje osnovni nastavni materijal, završni ispit (pismeni i usmeni) i sertifikat o položenom kursu i savladanom programu.