phone icon011 244 02 61

email iconvistaskola@gmail.com

pin marker iconNjegošеva 49/6

Italijanski jezik

Italijanski jezik je romanski jezik, koji govori oko 62 miliona ljudi, od kojih većina živi u Italiji. Govori se u Italiji, San Marinu, Švajcarskoj, Vatikanu i drugih 29 zemalja. Zauzima dvadeseto mesto u svetu po broju govornika. Italijanski je peti po redu jezik na svetu koji se uči u školama (posle engleskog, francuskog, španskog i nemačkog).

Ovaj najmelodičniji jezik na svetu možete savladati u našem Centru, koji je pažljivo odabrao i pripremio nastavni program za Vas, baziran na literaturi poznatog izdavača Alma Edizioni.

Svaki udžbenik italijanskog jezika se sastoji od lekcija koje sadrže tektove za čitanje i razumevanje, gramatičke jedinice, vežbe za usvajanje i proširivanje vokabular, brojne komunikativne aktivnosti. Udžbenik po lekcijama prati radna sveska, audio i video zapis. U udžbenicima se nalaze vežbanja ponavljanje usvojenog programa i za periodičnu proveru znanja.

Svaki udžbenik španskog jezika se sastoji od lekcija koje sadrže tektove za čitanje i razumevanje, gramatičke jedinice, vežbe za usvajanje i proširivanje vokabular, brojne komunikativne aktivnosti. Udžbenik po lekcijama prati radna sveska, audio i video zapis.

Kursevi u našem Centu normirani su i prilagođeni preporukama Saveta Evrope navedenim u Evropskoj jezičkoj mapi ''Common European framework of reference for languages'' (CEFR).

Evropski klasifikacioni okvir opisuje jezičku kompetenicu u šest nivoa kao i vreme potrebno za savladavanje svakog nivoa pri čemu prelaz na sledeći nivo nije vezan za broj nastavnih sati pohađanja nastave, već za stečeno znanje i napredovanje u korišćenju različitih jezičnih veština.

  • Pripremni korisnik - 2 kursa (A1/1, A1/2)
  • Temeljni korisnik - 2 kursa (A2/1, A2/2)
  • Razvojni korisnik – 3 kursa (B1/1, B1/2, B1/3)
  • Samostalni korisnik – 3 kursa (B2/1, B2/2, B2/3)
  • Napredni korisnik – 2 kursa (C1/1, C1/2)
  • Vrsni korisnik – 2 kursa (C2/1, C2/2)