phone icon011 244 02 61

email iconvistaskola@gmail.com

pin marker iconNjegošеva 49/6

Mini grupe

Centar Vista nudi mogućnost održavanja časova u MINI-GRUPAMA. Mini grupu čine 2 polaznika. To je kombinacija standardnog i individualnog kursa. Svi opšti, konverzacijski, pripremni kursevi, kao i kursevi poslovnog i stručnog jezika mogu se organizovati i kao kursevi u Mini grupama. Prednost ovako organizovane nastave stranih jezika je ta što je nastavni metod sličan individualnom kursu, a u isto vreme se osigurava komunikacija unutar grupe.

Nastava u Mini grupama je prvenstveno namenjena prijateljima, kolegama sa posla ili fakulteta, članovima porodice, parovima koji žele zajedno da nauče ili usavrše neki strani jezik.

Nastava se obavlja u prostorijama Centra Vista.

Cena i trajanje kursa

Kurs Trajanje Intezitet nastave Cena kusa po osobi*
Opšti i konverzacijski 24 termina po 90 min.(3 meseca -1 semestar) Sedmično 2x2 termina 21.000,00
Poslovni i jezik struke 24 termina po 90 min.(3 meseca -1 semestar) Sedmično 2x2 termina 22.500,00

*plaćanje na 3 rate

Cena uključuje:

  • Testiranje znanja na početku kursa, ukoliko se ne radi o prvom nivou
  • Osnovni nastavni materijal koji se usklađuje prema potrebama polaznika
  • Dodatnu literaturu
  • Praćenje napretka (mini ispiti, ispiti na polovini kursa, individualna pomoć pri savladavanju težih oblasti)
  • Završni ispit (pismeni i usmeni) i sertifikat o položenom kursu i savladanom programu

Popusti %:

  • 10% za jednokratno plaćanje na početku kursa
  • 10% za upisana dva kursa istovremeno
  • Dodatnu literaturu
  • 10% porodični popust za jednog člana porodice

Korišćenje prava na popust moguće je samo po jednoj osnovi, odnosno popust za jednokratno plaćanje i popust za dodatni jezik/člana porodice se ne zbrajaju.