phone icon011 244 02 61

email iconvistaskola@gmail.com

pin marker iconNjegošеva 49/6

Nemački jezik

Nemački jezik je jedan od jezika zapadne grupe germanskih jezika, i spada među najveće svetske jezike. Nemački je maternji jezik najvećeg broja stanovnika Evropske Unije. Govori se u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj i u 38 drugih zemalja. Govori ga oko 110 miliona ljudi. Nemački je treći jezik po broju onih koji ga uče u školama.

Standardni nemački nije nastao iz nekog dijalekta, već su ga osmislili pesnici, filozofi i drugi obrazovani ljudi. U XVI veku Martin Luter je preveo Bibliju na nemački, svesno spajajući karakteristike različitih dijalekata. Sa Geteom i Šilerom u XVIII veku na vrhuncu je bila standardizacija nemačkog jezika.

Svaki udžbenik italijanskog jezika se sastoji od lekcija koje sadrže tektove za čitanje i razumevanje, gramatičke jedinice, vežbe za usvajanje i proširivanje vokabular, brojne komunikativne aktivnosti. Udžbenik po lekcijama prati radna sveska, audio i video zapis. U udžbenicima se nalaze vežbanja ponavljanje usvojenog programa i za periodičnu proveru znanja.

Nastavu nemačkog jezika, koju karakteriše visok nivo stručnosti, možete pratiti na svim nivoima, od POČETNOG do VISOKOG.

Nastavni program je prilagođen našim polaznicima, njihovom nivou znanja, uzrastu i potrebama. Uz potpunu posvećenost nastavnog kadra i uz korišćenje najsavremenijih izdanja izdavačke kuce Max Hueber Varlag, sa lakoćom ćete savladati nemački jezik.

Svaki udžbenik za nemački jezik se sastoji od lekcija koje sadrži komunikativne aktivnosti, slušanje, gramatiku, vokabular i izgovor. Uz svaki udžbenik postoji radna sveska i CD sa dodatnim zadacima i objašnjenjima. U nastavu se uvodi i video zapis koji odgovara nivou znanja polaznika.

Kursevi u našem Centu normirani su i prilagođeni preporukama Saveta Evrope navedenim u Evropskoj jezičkoj mapi ''Common European framework of reference for languages'' (CEFR).

Evropski klasifikacioni okvir opisuje jezičku kompetenicu u šest nivoa kao i vreme potrebno za savladavanje svakog nivoa pri čemu prelaz na sledeći nivo nije vezan za broj nastavnih sati pohađanja nastave, već za stečeno znanje i napredovanje u korišćenju različitih jezičnih veština.

  • Pripremni korisnik - 2 kursa (A1/1, A1/2)
  • Temeljni korisnik - 2 kursa (A2/1, A2/2)
  • Razvojni korisnik – 3 kursa (B1/1, B1/2, B1/3)
  • Samostalni korisnik – 3 kursa (B2/1, B2/2, B2/3)
  • Napredni korisnik – 2 kursa (C1/1, C1/2)
  • Vrsni korisnik – 2 kursa (C2/1, C2/2)