phone icon011 244 02 61

email iconvistaskola@gmail.com

pin marker iconNjegošеva 49/6

Jezička mapa nastavni program i nivoi kurseva

Nastavni programi Centra Vista odgovaraju najvišim pedagoškim i stručnim standardima nastave stranih jezika. Iz niza programa koje podučavamo biramo one koje će na najbolji način zadovoljiti potrebe i interese polaznika. Prilagođavamo ih grupama ili pojedincima, njihovim stručnim i osobnim profilima kao i njihovom predznanju. U nastavi koristimo najkvalitetnije i najsavremenije udžbenike i raznovrsne nastavne materijale. Da bismo postigli što bolje rezultate, mnoge dodatne nastavne materijale i aktivnosti sami kreiramo, nakon što procenimo stvarne potrebe i interese polaznika. Nastava u prostorijama Centra Vista je multimedijalna, kako bi se programi slušnim i vizualnim tehnikama nastavnog procesa što bolje približili polazniku.

Programi kurseva u Centru Vista su organizovani u skladu sa standardima koje je propisalo Savet Evrope pod nazivom Common European Framework of Reference for Languages (CEF). CEF detaljno opisuje jezičku kompetenciju polaznika po međunarodnim standardima što olakšava nastavak učenja stranog jezika ili traženje zaposlenja u nekoj drugoj evropskoj zemlji.

Evropski kvalifikacijski okvir (CEF) opisuje šest nivoa jezičke kompetencije:

nivo jezika A1Pripremni korisnik

nivo jezika B1Razvojni korisnik

nivo jezika C1Napredni korisnik

nivo jezika A2Temeljni korisnik

nivo jezika B2Samostalni korisnik

nivo jezika C2Vrsni korisnik

A1 Mogu razumeti poznate reci i osnovne fraze koje se odnose na mene, moju porodicu i prijatelje, kao i neposrednu konkretnu okolinu ukoliko sagovornik govori polako i razgovetno.
A2 Mogu razumeti fraze i najčešce korišćene reči iz područja od neposrednog ličnog interesa (osnovne lične i porodične informacije vezane za kupovinu, neposrednu okolinu, posao). Mogu shvatiti osnovno značenje kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i javnih saopštenja.
B1 Mogu razumeti glavne misli jasnog standardnog razgovora na poznate teme sa kojima se redovno susrećem na poslu, u školi, u slobodno vreme itd. Mogu razumeti glavne poruke mnogih radijskih i televizijskih programa o aktuelnim događajima ili na teme ličnog i profesionalnog interesa ukoliko su iznesene relativno sporo i razgovetno.
B2 Mogu razumeti duže govore i predavanja i pratiti čak i složenu argumentaciju ukoliko mi je tema barem donekle poznata. Mogu razumeti veći deo televizijskih vesti i programa koji se bave aktuelnim događajima. Mogu razumeti većinu filmova na standardnom jeziku.
C1 Mogu razumeti dugačak govor čak i kad nije strukturiran i kad veze nisu jasno izrazene, već se samo podrazumevaju. Mogu bez prevelikog napora razumeti televizijske programe i filmove.
C2 Nemam poteškoća u razumevanju bilo koje varijante govornog jezika, bilo u stvarnoj komunikaciji ili preko medija, čak i kad se govori brzinom izvornog govornika.
A1 Mogu prepoznati poznata imena, reči i vrlo jednostavne rečenice, npr. na obaveštenjima iznetim na javnim mestima, plakatima ili u katalozima.
A2 Mogu čitati vrlo kratke, jednostavne tekstove. Mogu pronaći određenu, predvidivu informaciju u jednostavnim svakodnevnim pisanim materijalima kao što su oglasi, prospekti, jelovnici i vozni redovi. Takođe mogu razumeti kratka i jednostavna pisma.
B1 Mogu razumeti tekstove u kojima se uglavnom koristi najučestaliji svakodnevni jezik koji se odnosi na moj posao, porodicu, okolinu. Mogu razumeti opise događaja, osećanja i želja u različitim tekstovima i pismima.
B2 Mogu čitati izveštaje i članke koji obrađuju savremene probleme i u kojima pisac zauzima određene stavove i izražava određena mišljenja. Mogu razumjeti savremenu književnu prozu.
C1 Mogu razumeti duge i kompleksne činjenične i književne tekstove i pri tome uočavati stilske različitosti. Mogu razumeti specijalizovane članke i duža tehnička uputstva, čak i kad se ne odnose na moje područje rada.
C2 Mogu bez poteškoća čitati sve vrste tekstova, uključujući i apstraktne, strukturno i lingvistički složene tekstove poput priručnika, specijalizovanih članaka i književnih dela.
A1 Mogu voditi jednostavnu konverzaciju pod uslovom da je sagovornik spreman sporije pričati ponoviti ili preformulisati svoje rečenice. Mogu postavljati i odgovarati na jednostavna pitanja o dobro poznatim temama ili razviti konverzaciju kako bih zadovoljio svoje neposredne potrebe.
A2 Mogu razgovarati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtevaju jednostavnu i neposrednu razmenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Mogu učestvovati u vrlo kratkim društvenim razmenama mišljenja i ideja mada obično na razumem dovoljno da bih sam podržavao dužu konverzaciju.
B1 Mogu se nositi s većinom situacija koje se mogu pojaviti tokom putovanja kroz područje na kojem se ciljni jezik govori. Mogu se bez pripreme uključiti u razgovor na teme koje su mi poznate, koje su od interesa ili se odnose na svakodnevni život ( npr. porodica, hobi, posao, putovanja i aktuelni događaji).
B2 Mogu razgovarati dovoljno tečno i neusiljeno, što omogućava normalnu i nesmetanu interakciju sa izvornim govornikom. Mogu aktivno učestvovati u raspravama i diskusijama u okviru poznatih situacija obrazlažući i braneći svoje stavove.
C1 Mogu se tečno i neusiljeno izražavati bez vidljivog traženja odgovarajućih riječi. Mogu adekvatno koristiti jezik u svim društvenim i poslovnim situacijama. Mogu precizno izraziti svoje ideje i mišljenja i uključiti se u raspravu drugih govornika.
C2 Mogu bez napora učestvovati u bilo kakvom razgovoru ili raspravi uz dobro prepoznavanje i korišćenje idiomatskih izraza i kolokvijalizama. Mogu se tečno izražavati i precizno prenositi i finije nijanse značenja. Ukoliko ipak naiđem na prepreku mogu preformulisati sadržaj iskaza toliko spretno da to sagovornici ne primete.
A1 Mogu koristiti jednostavne fraze i rečenice kako bih opisao gde živim i osobe koje poznajem.
A2 Mogu koristiti niz fraza i rečenica da bih jednostavnim jezikom opisao sebe, svoju porodicu i druge ljude, način svoga života, svoje školovanje, svoje sadašnje i prethodno radno mesto.
B1 Mogu jednostavno povezivati rečenice kako bih opisao doživljaje i događaje, svoje snove, nade i težnje. Mogu ukratko obrazložiti i objasniti svoja mišljenja, ideje i planove. Mogu ispričati priču i prepričati sadržaj knjige ili filma.
B2 Mogu jasno i precizno govoriti o mnogim temama vezanim za područje mog interesa. Mogu objasniti svoja mišljenja o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i nedostatke raznih pristupa.
C1 Mogu izneti jasan i detaljan opis složenih činjenica, povezujući tematske celine, razvijajući određene misli i zaokruživši izlaganje odgovarajućim zaključkom.
C2 Mogu jasno i tečno iznositi činjenice ili argumente stilom i registrom koji odgovara kontekstu. Mogu logično organizovati svoj iskaz koji sagovorniku ili slušaocu pomaže da uoči i zapamti glavne tačke.
A1 Mogu napisati kratku i jednostavnu razglednicu, npr. poslati pozdrave s letovanja. Mogu ispuniti obrasce sa ličnim podacima.
A2 Mogu pisati kratke, jednostavne beleške i poruke. Mogu pisati jednostavno pismo.
B1 Mogu napisati jednostavan vezani tekst na poznatu temu ili temu od ličnog interesa.
B2 Mogu napisati jasan, podroban tekst na veliki broj tema iz oblasti svog interesa. Mogu napisati esej ili izveštaj prenoseći informaciju ili navodeći razloge za i protiv određenog stava.
C1 Mogu se izraziti jasnim, dobro struktuiranim i organizovanim tekstom u kojima iznosim svoja mišljenja i stavove. Mogu pisati o složenim temama u pismu, eseju ili izveštaju naglašavajući ono što smatram važnim. Mogu odabrati stil koji odgovara čitaocu kome je to namenjeno.
C2 Mogu napisati jasan, tečan tekst, adekvatnim stilom. Mogu pisati složena pisma, izveštaje ili članke u kojima je određena tema jasno i logično predstavljenja i obražložena kako bi primalac mogao uočiti i zapamtiti bitne tačke. Mogu pisati rezimee i prikaze stručnih ili književnih dela.

Evropska jezička mapa

Evropski standardni nivoi jezicke komptencije u razlicitim jezickim veštinama (slušanje, citanje, govorna interakcija, pisani iskaz) organizovani su od pocetnog do najnaprednijeg nivoa - A1, A2, B1, B2, C1 i C2, pri cemu prelaz na sledeci nivo nije vezan za broj nastavnih sati pohadanja nastave, vec za steceno znanje i napredovanje u korišcenju razlicitih jezicnih veština. Jedan se nivo moze, ako je to potrebno, sastojati od dva ili više kurseva.

Evropska jezicka mapa je dokument Saveta Europe koji se temelji na preporucenim evropskim standardima nivoa jezicke kompetencije u razlicitim jezickim veštinama - slušanje, citanje, govorna interakcija, govorna produkcija, pisanje.