phone icon011 244 02 61

email iconvistaskola@gmail.com

pin marker iconNjegošеva 49/6

Pripremni kursevi za polaganje međunarodnih ispita

PRIPREMNI KURSEVI ZA POLAGANJE ESOL-FCE, CAE, CPE ISPITA

Preko dva miliona ljudi godišnje polaže Cambridge ESOL ispite kako bi stekli vodeće međunarodno priznate diplome engleskog jezika kao uslov za upisivanje na fakultet u zemljama engleskog govornog područja, apliciranja za neke od stipendija, pri zaposlenju, napredovanju u poslu. ESOL diplome se priznate od većine univerziteta u svetu, preduzeća i državnih službi. Cambridge ESOL ispite realizuje British Council a izrađeni su prema standardima Saveta Evrope i ALTE-a i testiraju sve četiri jezičke veštine: čitanje, pisanje, slušanje i govornu produkciju.

Centar za strane jezike i prevođenje Vista organizuje pripremne kurseve za polaganje ESOL ispita. Naš nastavni kadar će vam pomoći u pripremi za FCE, CAE i CPE.

General English Certificates ( FCE, CAE, CPE ) - Opšti engleski

  • FCE - First Certificate in English: takozvana „prva potvrda“ ili prvi nivo koji garantuje operativnost i solidnu fluenciju govora
  • CAE - Certificate in Advanced English: potvrda za napredno poznavanje engleskog- garant sposobnosti razumevanja i upotrebe engleskog u gotovo svim situacijama
  • CPE - Certificate of Proficiency in English: profesionalna upotreba engleskog jezika, tečan govor bez ikakvih prepreka i nepoznanica

PRIPREMNI KURSEVI ZA POLAGANJE DELE ISPITA – ŠPANSKI JEZIK

DELE - Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera odnosno Diploma španskog kao stranog jezika su međunarodno priznate diplome kojima se potvrđuje Vaš nivo znanja i vladanje španskim kao stranim jezikom. Dodeljuje ih Institut Servantes u ime Ministarstva obrazovanja, socijalne politike i sporta Španije. Položeni DELE ispiti na Institutu Servantes u Beogradu i posedovanje njihovog sertifikata predstavljaju preduslov za upisivanje na fakultete u zemljama španskog govornog područja, apliciranja za neke od stipendija, pri zaposlenju, napredovanju u poslu. Diploma je priznata na međunarodnom nivou od strane privatnih i društvenih preduzeća, javnih i privatnih obrazovnih institucija. Važi neograničeni vremenski period.

Postoji ukupno 6 nivoa DELE ispita: A1, A2, B1 (početni nivo), B2 (srednji nivo), C1(napredni nivo) i C2 (najviši nivo).

Centar za strane jezike i prevođenje Vista organizuje pripremne kurseve za polaganje ispita na svim nivoima pridržavajući se strogo programa predviđenog za svaki nivo. Kod polaznika se istovremeno razvijaju i usavršavaju sve četiri jezičke veštine (čitanje, pisanje, razumevanje i izražavanje) kako bi se polaznici osposobili za sve delove DELE ispita. Budući da su pripremni kursevi usmereni na ispite, na časovima se vrši upoznavanje polaznika sa vrstama pitanja sa kojima će se suočiti na ispitu. Takođe, na časovima se simuliraju vežbe karakteristične za ispit. Nakon realizacije vežbi, vrši se njihova analiza i ispravka.

Diploma A1 Potvrđuje Vašu jezičku sposobnost i poznavanje jezika koji odgovaraju početnom nivou (A1), prvom od šest nivoa koje propisuje CEFR. Potvrđuje se Vaše snalaženje u jednostavnim svakodnevnim situacijama u skladu sa neposrednim jezičkim potrebama.
Diploma A2 Potvrđuje Vašu jezičku sposobnost i poznavanje jezika koji odgovaraju osnovnom nivou (A2), drugom od šest nivoa koje propisuje CEFR. Potvrđuje se Vaše snalaženje u poznatim svakodnevnim situacijama: prilikom predstavljanja sebe, svoje okoline, prilikom kupovine i snalaženja u gradu uz razumevanje svakodnevnih fraza i izraza koje se mogu sresti u ovim situacijama.
Diploma B1 Potvrđuje Vašu jezičku sposobnost i poznavanje jezika koji se smatraju dovoljnim za snalaženje u situacijama u kojima je potreban osnovni nivo komunikacije.
Diploma B2 Potvrđuje Vašu jezičku sposobnost i poznavanje jezika koji se smatraju dovoljnim za snalaženje u svakodnevnim komunikativnim situacijama koje ne zahtevaju specijalizovano izražavanje.
Diploma C1 Potvrđuje Vašu jezičku sposobnost i poznavanje jezika koji se smatraju neophodnim za jasno izražavanje u različitim društvenim situacijama, poslu, studijama.
Diploma C2 Potvrđuje Vašu jezičku sposobnost i poznavanje jezika koji zahtevaju napredni nivo znanja španskog jezika i poznavanje njihove kulture.

Napomena: Pre upisa na pripremne kurseve za polaganje ovih ispita neophodno je testiranje koje bi tačno odredilo nivo Vašeg predznanja.