phone icon011 244 02 61

email iconvistaskola@gmail.com

pin marker iconNjegošеva 49/6

Centar Vista u svojoj ponudi ima kurseve 7 stranih jezika

Svi kursevi su razvrstani po nivoima znanja, uzrastu i tipu i u potpunosti odgovaraju standardima evropskog saveta.

U cilju što lakšeg savlađivanja stranog jezika nastava se odvija u malim grupama, od 3 do 8 polaznika. Na raspolaganju su Vam savremeni sistem učenja, bogat nastavni program, moderne i multimedijalno podržane učionice.

Našim polaznicima ne namećamo visoke i akademske standarde znanja,već im pružamo mogućnost da nauče ono sto je njima potrebno. Nastavu u našem Centru mogu pohađati SVI, bez obzira na prethodno znanje.

Nastava u našem Centru zasniva se na totalnom pristupu i cilj je savlađivanje i usavršavanje četiri veštine stranih jezika - slušanje, čitanje, pisanje i govor. Akcenat u učenju se stavlja na komunikativni pristup. Profesori tokom nastave podstiču polaznike da aktivno učestvuju u nastavi, da vode dijaloge, diskutuju... Nastava se usmerava ka realnoj upotrebi stranog jezika, jer znati jedan jezik znači govoriti ga.