phone icon011 244 02 61

email iconvistaskola@gmail.com

pin marker iconNjegošеva 49/6

Španski jezik

Španski jezik je iberijski romanski jezik, i treći je po broju govornika u svetu. Španski je maternji jezik 352 miliona ljudi, a govori ga i razume ukupno 417 miliona ljudi. Osim Španije, govori se i u Hispanoamerici. Takođe španski jezik je drugi jezik koji se govori u SAD.

Prema poslednjm istraživanjima ovaj jezik ima najveću stopu porasta broja govornika i smatra se da će u dogledno vreme prestići i engleski jezik. To je jezik kulture, tradicije, multikulturalan jezik koji u današnje vreme dostiže svoji maksimalnu ekspanziju.

Španski jezik možete naučiti u našem Centru, pohađajući časove na svim nivoima. Nastava, podignuta na najviši nivo stručnosti, zasniva se na udžbenicima najpoznatijih španskih izdavačkih kuća, Espasa Calpe i Edelsa, i prilagođena je svim nivoima znanja, uzrastu i potrebama naših polaznika.

Svaki udžbenik španskog jezika se sastoji od lekcija koje sadrže tektove za čitanje i razumevanje, gramatičke jedinice, vežbe za usvajanje i proširivanje vokabular, brojne komunikativne aktivnosti. Udžbenik po lekcijama prati radna sveska, audio i video zapis.

Kursevi u našem Centru normirani su i prilagođeni preporukama Saveta Evrope navedenim u Evropskoj jezičkoj mapi ''Common European framework of reference for languages'' (CEFR).

Evropski klasifikacioni okvir opisuje jezičku kompetenicu u šest nivoa kao i vreme potrebno za savladavanje svakog nivoa pri čemu prelaz na sledeći nivo nije vezan za broj nastavnih sati pohađanja nastave, već za stečeno znanje i napredovanje u korišćenju različitih jezičnih veština.

  • Pripremni korisnik - 2 kursa (A1/1, A1/2)
  • Temeljni korisnik - 2 kursa (A2/1, A2/2)
  • Razvojni korisnik – 3 kursa (B1/1, B1/2, B1/3)
  • Samostalni korisnik – 3 kursa (B2/1, B2/2, B2/3)
  • Napredni korisnik – 3 kursa (C1/1, C1/2, C1/3)
  • Vrsni korisnik – 3 kursa (C2/1, C2/2, C2/3)