phone icon011 244 02 61

email iconvistaskola@gmail.com

pin marker iconNjegošеva 49/6

Provera nivoa znanja - placement test

Ukoliko ste ranije učili strani jezik, boravili u stranoj zemlji duže vreme, radite u stranom kompaniji gde Vaši saradnici svakodnevno govore strani jezik ili ste samostalno učili, potrebno je izvršiti testiranje da bi se utvrdio Vaš nivo znanja.

Klasifikaciono testiranje – placement test se vrši u prostorijama Centra Vista i sastoji se od pismenog i usmenog testa. Tako ćemo Vam moći najpreciznije preporučiti nivo učenja od koga biste trebali krenuti, uzimajući pri to u obzir Vaše interese i vreme koje Vam je na raspolaganju za učenje.

Klasifikaciono testiranje nivoa znanja obuhvata:

  • pismeno testiranje - provera znanja gramatike i vokabulara razumevanje pročitanog teksta, razumevanje odslušanog teksta, pisano izražavanje na ciljnom jeziku
  • usmeno testiranje - provera usmenog izražavanja i sporazumevanja na ciljnom jeziku
  • konsultacije sa profesorom stranog jezika koji želite da učite
  • predlog i preporuku za dalje učenje i usavršavanje

Placement testovi u Centru Vista su usklađeni sa standardima Saveta Evrope i precizno određuju nivo znanja polaznika prema Zajedničkom evropskom okviru Saveta Evrope - Common European Framework of Reference na skali od A1 do C2 nivoa.

Klasifikaciono testiranje u Centru za strane jezike i prevođenje Vista je potpuno besplatno i vrši se na zakazivanje. Kontaktirajte nas putem e-mail adrese vistabgd@gmail.com ili nas pozovite na brojeve telefona 011/ 2440261 ili 063/ 1154404.