phone icon011 244 02 61

email iconvistaskola@gmail.com

pin marker iconNjegošеva 49/6

U centru Vista možete početi sa nastavom kad vama to odgovara

Svi novi polaznici podležu proveri nivoa znanja

Provera se vrši u vidu pismenog i usmenog testa u kome se ocenjuje vladanje jezičkim veštinama. Cilj ove provere je da se svakom polazniku omogući savlađivanje i usavršavanje jezika u adekvatnoj grupi.

Profesori prate rad i učenje svakog polaznika pojedinačno redovnim testiranjem i konsultacijama.Centar Vista vam omogućava besplatnu konsultativnu nastavu, kao i besplatan dodatni čas.

Na kraju završenog kursa, na svim nivoima, polaznici polažu ispit i na osnovu pokazanog znanja dobijaju sertifikat Centra o položenom ispitu.

Specijalna pogodnost

Centar Vista svojim polaznicima nudi brojne popuste pri upisu na kurs drugog stranog jezika u centru

  • 10% za jednokratno plaćanje na početku kursa
  • 10% za upisana dva kursa istovremeno
  • 10% porodični popust za jednog člana porodice

Korišćenje prava na popust moguće je samo po jednoj osnovi, odnosno popust za jednokratno plaćanje i popust za dodatni jezik/člana porodice se ne zbrajaju.