phone icon011 244 02 61

email iconvistaskola@gmail.com

pin marker iconNjegošеva 49/6

Blok nastava vikendom - kursevi stranih jezika

Centar za strane jezike i prevođenje Vista organizuje kurseve stranih jezika vikendom. Ukoliko niste u mogućnosti da pohađate nastavu u našem Centru tokom radnih dana, imamo idealno rešenje za Vas – blok nastavu stranih jezika vikendom.

Šta podrazumeva blok nastava vikendom?

Blok nastava vikendom podrazumeva nastavu isključivo vikendom - subotom ili nedeljom. Idealna je za sve polaznike koji iz mnogobrojnih razloga ne mogu pohađaju željeni kurs od ponedeljka do petka. Za Vas organizujemo blok nastavu stranih jezika: engleskog, nemačkog, španskog, italijanskog, francuskog, ruskog i grčkog.

Blok nastava vikendom organizuje se za grupni i individualni tip nastave. Nastavni program je organizovan prema istom planu i programu kao i naši redovni kursevi, bilo da je reč o opštim ili specijalizovanim kursevima. Takođe, broj časova je isti kao i kod redovnih kurseva – 48 školskih časova ( odnosno 24 dvočasa).

Kursevi traju 3 meseca a nastava se održava jednom sedmično, subotom ili nedeljom po 180 minuta (2x90min + pauza).

Blok nastavu vikendom karakteriše rad u malim grupama. U cilju što lakšeg i efikasnijeg usvajanja stranog jezika nastava se odvija u malim grupama od 3 do 8 polaznika, što omogućava profesoru da se potpuno posveti svakom polazniku i prati njegovo napredovanje. U manjim grupama učenici su izrazito motivisani za nastavu i lakše usvajaju strani jezik. a raspolaganju su Vam najsavremenija nastavna sredstva, bogat nastavni program, multimedijalno opremljene učionice i iskusni nastavni kadar.

Opšte informacije o blok nastavi vikendom

  • U ponudi su kursevi engleskog, nemačkog, španskog, italijanskog, francuskog, ruskog i grčkog jezika.
  • Nastava se organizuje na svim nivoima znanja, od A1 do C2. Kursevi u našem Centru normirani su i prilagođeni preporukama Saveta Evrope navedenim u Evropskoj jezičkoj mapi ''Common European framework of reference for languages'' (CEFR).
  • Ukupan fond časova je 48 školskih časova, odnosno 24 dvočasa po 90 minuta. Nastavni fondom je obuhvaćeno savladavanje jednog kompletnog podnivoa znanja.
  • Nastava se održava jednom sedmično, subotom ili nedeljom po 180 minuta (2 dvočsa + pauza).
  • Kurs traje 3 meseca, 12 sedmica.
  • Nastava se održava isključivo vikendom, subotom ili nedeljom od 10h do 18h.
  • Nastava se odvija u malim grupana od 3 do 8 polaznika.
  • Na kraju kursa se polaže završni test koji se sastoji od pismenog i usnemog dela nakon kog Centar izdaje sertifikate o uspešno savladanom nivou učenja.

Kada počinje prva blok nastava vikendom?

Upis je u toku! Prijavite se još danas i osigurajte sebi mesto u grupi.

Više informacija o blok nastavi vikendom možete dobiti u prostorijama Centra za strane jezike i prevođenje Vista, putem e-maila vistabgd@gmail.com ili na brojeve telefona 011/2453778 i 063/1154404.