Nemački zapadna grupa germanskih jezika

Nemački jezik je jedan od jezika zapadne grupe germanskih jezika, i spada među najveće svetske jezike. Nemački je maternji jezik najvećeg broja stanovnika Evropske Unije. Govori se u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj i u 38 drugih zemalja. Govori ga oko 110 miliona ljudi. Nemački je treći jezik po broju onih koji ga uče u školama.

Standardni nemački nije nastao iz nekog dijalekta, već su ga osmislili pesnici, filozofi i drugi obrazovani ljudi. U XVI veku Martin Luter je preveo Bibliju na nemački, svesno spajajući karakteristike različitih dijalekata. Sa Geteom i Šilerom u XVIII veku na vrhuncu je bila standardizacija nemačkog jezika.

Nastavu nemačkog jezika, koju karakteriše visok nivo stručnosti, možete pratiti na svim nivoima, od POČETNOG do VISOKOG.

Nastavni program je prilagođen našim polaznicima, njihovom nivou znanja, uzrastu i potrebama. Uz potpunu posvećenost nastavnog kadra i uz korišćenje najsavremenijih izdanja izdavačke kuce Max Hueber Varlag, sa lakoćom ćete savladati nemački jezik.

Svaki udžbenik za nemački jezik se sastoji od lekcija koje sadrži komunikativne aktivnosti, slušanje, gramatiku, vokabular i izgovor. Uz svaki udžbenik postoji radna sveska i CD sa dodatnim zadacima i objašnjenjima. U nastavu se uvodi i video zapis koji odgovara nivou znanja polaznika.

Kursevi u našem Centu normirani su i prilagođeni preporukama Saveta Evrope navedenim u Evropskoj jezičkoj mapi ''Common European framework of reference for languages'' (CEFR).

Evropski klasifikacioni okvir opisuje jezičku kompetenicu u šest nivoa kao i vreme potrebno za savladavanje svakog nivoa pri čemu prelaz na sledeći nivo nije vezan za broj nastavnih sati pohađanja nastave, već za stečeno znanje i napredovanje u korišćenju različitih jezičnih veština.

A1 Pripremni korisnik – 2 kursa (A1/1, A1/2)
A2 Temeljni korisnik – 2 kursa (A2/1, A2/2)
B1 Razvojni korisnik – 3 kursa (B1/1, B1/2, B1/3)
B2 Samostalni korisnik – 3 kursa (B2/1, B2/2, B2/3)
C1 Napredni korisnik – 2 kursa (C1/1, C1/2)
C2 Vrsni korisnik – 2 kursa (C2/1, C2/2)

01-engleska.jpg 07-spanija.jpg 02-francuska.jpg 04-italja.jpg 05-njemacka.jpg 06-rusija.jpg 03-grcka.jpg