Ruski jezik

Zvanični jezik Ruske Federacije, Belorusije, Kazahstana i Kirgistana, a u prošlo doba je bio jezik međunarodne komunikacije u SSSR-u. Osim Rusije, koristi se u zemljama koje su ranije bile u sastavu SSSR-a, u Izraelu, Nemačkoj, Kanadi, SAD.

Oko 285 miliona ljudi u svetu govori ruski jezik, što ga čini četvrtim jezikom po rasprostranjenosti. Za 160 miliona ljudi ruski je maternji jezik, i to ga čini sedmim jezikom u svetu u tom pogledu.

U našem Centru možete pohađati kurseve ruskog jezika od POČETNOG do VISOKOG nivoa. Naše metode učenja baziraju se na totalnom pristupu, a cilj je savlađivanje sve četiri jezičke veštine (čitanje, pisanje, razumevanje i govor).

Svaki udžbenik ruskog jezika se sastoji od lekcija koje sadrže tektove za čitanje i razumevanje, gramatičke jedinice, izgovor i ortografiju, vežbe za usvajanje i proširivanje vokabular, brojne komunikativne aktivnosti. Udžbenik po lekcijama prati radna sveska, audio i video zapis.

Organizujemo kurseve grčkog jezika na svih šest nivoa jezičke kompetencije, pri čemu prelaz na sledeći nivo nije vezan za broj nastavnih sati pohađanja nastave, već za stečeno znanje i napredovanje u korišćenju različitih jezičnih veština.

A1 Pripremni korisnik – 2 kursa (A1/1, A1/2)
A2 Temeljni korisnik – 2 kursa (A2/1, A2/2)
B1 Razvojni korisnik – 2 kursa (B1/1, B1/2)
B2 Samostalni korisnik – 3 kursa (B2/1, B2/2, B2/3)
C1 Napredni korisnik – 2 kursa (C1/1, C1/2)
C2 Vrsni korisnik – 2 kursa (C2/1, C2/2)

01-engleska.jpg 07-spanija.jpg 02-francuska.jpg 04-italja.jpg 05-njemacka.jpg 06-rusija.jpg 03-grcka.jpg