Pitanja i odgovori

Ovde možete pronaći neka od najčešće postavljanih pitanja...

1 Ne znam kom nivou odgovara moje predznanje?

Ukoliko ste ranije učili strani jezik, boravili u stranoj zemlji duže vreme, radite u stranom preduzeću gde Vaši saradnici svakodnevno govore strani jezik ili ste samostalno učili, potrebno je napraviti testiranje da bi se utvrdio Vaš nivo predznanja. Klasifikaciono testiranje se vrši u prostorijama Centra Vista i sastoji se od pismenog i usmenog testa. Tako ćemo Vam moći najpreciznije preporučiti nivo učenja od koga biste trebali krenuti, uzimajući pri to u obzir Vaše interese i vreme koje Vam je na raspolaganju za učenje.

2 Kada se održava nastava?

Nastava se održavaju dva puta sedmično u trajanju od 90 minuta po času. U opticaju su dnevni, popodnevni i večernji termini. Upis kandidata je moguć tokom cele godine, to jest, aktivnog rada škole.

3 Da li mogu platiti školarinu u ratama?

Školarinu je moguće platiti u 3 mesečne rate.

4 Koliko ima nivoa kurseva?

Kursevi su organizovani skladu s EU jezičkom mapom u nivoima od A1 do C2, a unutar svakog nivoa postoji više modula (koji su ranije klasično zvani podnivoi). Njihov broj nije jednak za svaki od EU nivoa, kao ni za svaki jezik, ali je određen broj časova koji morate odraditi unutar svakog nivoa. Za detaljnije informacije pogledajte nivoe u okviru stranog jezika koji želite da učite.

5 Po kojoj metodi se radi u Centru Vista?

U nastavi se primjenjuje komunikativna metoda. Ova metoda razlikuje se od tradicionalnog načina učenja jezika - znanje i razumijevanje jezika usvaja se kroz komunikativne aktivnosti u skladu sa mogućnostima polaznika, za razliku od tradicionalnih metoda gdje nastavnik predaje, a polaznici pasivno uče. Polaznici usvajaju jezik aktivno, u okruženju u kojem se događa "realna" komunikacija.

6 Posle završenog kursa, hoću li dobiti diplomu ili neku potvrdu o završenom kursu?

Kada se kurs završi naši polaznici dobijaju potvrdu o redovnom pohadanju predavanja, kao i diplomu/sertifikat o završenom kursu, sa primedbama i korisnim savetima u vezi sa proteklim i budućim nastavnim procesom iz ciljnog jezika.

7 Da li sam prestar za kurs?

Nikad nije rano ni kasno da se počne sa učenjem stranog jezika. Kursevi u Visti se organizuju samo za odrasle polaznike. Za učenje jezika potrebna je dobra volja, a godine nisu prepreka.

8 Strani jezik mi treba za potrebe posla. Šta ću naučiti na kursu?

Ukoliko već imate predznanje koje odgovara barem prva dva nivoa opšteg jezika, možete se uključiti u neki od nivoa poslovnog engleskog jezika ili neko drugog stranog jezika. Prema rezultatima testiranja, profesor će Vam predložiti odgovarajući nivo i predstaviti program obuhvaćen kursom, pokazati literaturu i objasniti ciljeve nastave i način rada.

9 Koliko je polaznika u grupi?

Broj polaznika u grupi razlikuje se od vrste kursa. U redovne kurseve opšteg i poslovnog jezika u Visti upisujemo 3-8 polaznika po grupi. Na taj način omogućeno je polaznicima da komuniciraju, učestvuju u raspravama, sastancima i studijama slučaja (case study) i usvajaju jezičke i gramatičke strukture kojima sistematično ovladavaju i unapređuju svoje znanje. Na konverzacijske kurseve upisujemo 5-10 polaznika, čime je omogućen rad u paru i grupna diskusija u cilju usavršavanja komunikativnih veština određenog nivoa.

10 Ko su predavači?

Predavači su diplomirani profesori stranih jezika s višegodišnjim iskustvom u radu s odraslim polaznicima i na kursevima poslovnog jezika. Profesori našeg Centra su na stalnom stručnom usavršavanju u zemlji i inostranstvu. Takođe, u nastavi učestvuju i strani lektori, odnosno profesori kojima je jezik koji predaju maternji.

11 Nisam nikada učio strani jezik. Imate li nešto za mene?

Naravno. Nastavu stranih jezika organizujemo i za početne i za napredne nivoe. Ukoliko nikada niste učili strani jezik za koji ste zainteresovani, potrebno je samo da se lično, telefonom ili putem e-maila prijavite za željeni kurs.

12 Može li mi preduzeće platiti kurs?

Da, ukoliko imate predznanje, potrebno je prethodno napraviti testiranje. Ako želite da se upišete na početni nivo nekog jezika, obratite nam putem telefona ili lično i naš administrator će Vam poslati ponudu i predračun. Iznos može biti uplaćen na račun Viste. Procedura je laka i brza.

13 Kada se mogu testirati?

U svakom trenutku možete realizovati klasifikacioni test u prostorijama škole. Testiranje se unapred zakazuje i ne naplaćuje se. U svakom slučaju, nakon pismenog dela testa za konačno utvrđivanje nivoa predznanja potrebne su i usmene konsultacije sa profesorom. Na taj načn možete biti sigurni da ćete biti u grupi u kojoj je predznanje ujednačeno.

14Učio sam strani jezik u školi, ali sam sve zaboravio.

Sigurno niste sve zaboravili. Ukoliko bilo šta razumete ili možete reći, dođite da se posavetujete sa našim profesorima koji će Vam zasigurno predložiti ono što Vam bude najbolje odgovaralo. Ako niste dugo koristili jezik aktivno, ne znači da ga nužno morate učiti ispočetka.

15 Hteo bih da promenim posao i mislim da će mi trebati strani jezik.

U tom slučaju sigurno ćete naći mnogo korisnih tema unutar našeg kursa poslovnog jezika, od pisanja biografije i razgovora za posao, preko tema kao što su brendovi, marketing, kvalitet, Internet, kompanije do prezentacija, sastanaka i pisanja mail-ova.

16 Puno toga razumem kad slušam druge, ali često grešim i zbog toga mi je neugodno.

Svi naši polaznici su odrasle osobe i neretko vrlo uspešni profesionalci. Kad je reč o znanju stranih jezika, ono je svima poteškoća ali i potreban alat. Stoga nastojimo da atmosfera na času bude što ugodnija i opuštenija. Tako se i sami možete uveriti da i ostale polaznike 'muči' isti problem na samom početku kursa. Međutim, već od prvih časova i sami možete uvideti da napredujete i stičete samostalnost u nastavnom procesu.

17 Da li organizujete individualnu nastavu?

Da, Centar Vam nudi mogućnost održavanja individualnih časova ili časova u MINI-GRUPAMA (od 2 polaznika). Vreme, intezitet nastave i vrsta kursa utvrđuju se u dogovoru sa polaznikom u skladu s njegovim željama i mogućnostima. Fleksibilnost i poverenje na relaciji profesor-polaznik garantuju vrhunske rezultate.

01-engleska.jpg 07-spanija.jpg 02-francuska.jpg 04-italja.jpg 05-njemacka.jpg 06-rusija.jpg 03-grcka.jpg