Brush up on your english and spanish

Centar za strane jezike i prevođenje Vista uveo je još jednu novinu u svoju ponudu kurseva stranih jezika. Kursevi Brush up on your English and Spanish namenjeni su obnavljanju Vašeg znanja iz engleskog i španskog jezika. Ovo je idealna ponuda za Vas ukoliko duže vreme niste koristili neki od ova dva strana jezika i nemate vremena za pohađanje standardnog kursa u trajanju od tri meseca.

Inovativan način rada prati komunikativni pristup u nastavi a cilj kursa je usavršavanje jezičke kompetencije na engleskom ili španskom jeziku. Tokom nastave profesori podstiču polaznike da aktivno učestvuju u nastavi, vode dijaloge, diskutuju. Nastava se usmerava ka realnoj upotrebi stranog jezika u svakodnevnim situacijama, jer znati jedan jezik znači govoriti ga.

Cilj nastave na Brush up on your English and Spanish kursu je da kroz aktivnu upotrebu stranog jezika obnovite dosadašnje znanje i steknete sigurnost u komunikaciji.

Nastava na Brush up on your English and Spanish kursu se organizuje za nivoe A2 B1 B2 C1

A2 BRUSH
UP
Usavršava se sposobnost komunikacije i vođenja jednostavnih razgovora u okviru situacija iz svakodnevnog života, koje se odnose na predstavljanje sebe, svoje porodice, neposredne okoline, kupovine, slobodnog vremena, svakodnevnih aktivnosti, interesovanja i zaposlenja.
B1 BRUSH
UP
Usavršava se komunikativna sposobnost koja se odnosi na opisivanje doživljaja i događaja, snova, nada i težnji. Iznose se i obrazlažu mišljenja, ideje, planovi. Pričaju se priče, prepričava sadržaj knjige ili filma.
 
B2 BRUSH
UP
Usavršava se komunikativna kompetencija na osnovu diskusija i dijaloga u okviru poznatih situacija, iznošenje i branjenje stavova o aktuelnoj temi uz navođenje prednosti i nedostataka raznih pristupa.
 
C1 BRUSH
UP
Usavršava se komunikativna kompetencija koja podrazumeva upotrebu jezika u različitim društvenim i poslovnim situacijama uz adekvatno korišćenje idiomatskih izraza i kolokvijalizama.
 

Cena i trajanje kursa

Trajanje Intezitet nastave Trajanje časa Cena
6 sedmica 1 čas sedmično 90 minuta 4.000,oo

 

01-engleska.jpg 07-spanija.jpg 02-francuska.jpg 04-italja.jpg 05-njemacka.jpg 06-rusija.jpg 03-grcka.jpg